Language:
Chinnese
English
Vietnammes
Dịch vụ

Ngoài các sản phẩm hóa chất chúng tôi còn cung cấp các các dịch vụ:

- Cung cấp hóa chất nhuộm
- Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm
- Tư vấn thiết kế phòng thí nghiệm..

Sản phẩm nổi bật
Công ty TNHH Đông Hiệp Bàng
Địa chỉ : LÔ 11B, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Tân Đức, X.Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, T.Long An, Việt Nam
Điện thoại : (072) 3769981 - 3769982
Fax : (072) 3769983
Email : info@donghiepbang.com
Website: www.donghiepbang.com
Copyright @ 2011 - 2015 Dong Hiep Bang Co. All Rights Reserved.